Navigace

Obsah

Muzeum obce a vystěhovalectví do Ameriky

Lichnovské muzeum nabízí návštěvníkům možnost seznámit se blíže s historií obce, jejíž počátky kladou historici do konce 13.století. K nahlédnutí jsou kopie historických dokumentů (počínaje rokem 1539) a kopie obecních kronik. Vystavené exponáty připomínají život na vesnici v první polovině minulého století a názorně dokumentují dovednost a zručnost našich občanů. Expozici doplňují rodokmeny původních lichnovských rodů a historické fotografie.
Životní podmínky venkovského obyvatelstva Moravy se nezlepšily ani po revolučních přeměnách v polovině 19. století. Chudobná políčka nebyla schopna uživit početné rodiny dřívějších tkalců, ševců a jiných řemeslníků, kteří v důsledku nastupující průmyslové výroby přicházeli o důležitý zdroj své obživy. Mnohdy ze zoufalství, ale s nadějí na lepší život pro sebe a budoucnost svých dětí opouštěly v 50. a 60. letech 19. století stovky obyvatel své domovy a vydaly se na dalekou cestu přes moře. Pod dojmem jejich zpráv o životě ve svobodné zemi je následovaly další desítky tisíc jejich příbuzných a známých. Úsilovnou prací v obtížných podmínkách na americkém kontinentě budovali svůj nový domov, a jen osobní korespondence zůstala pojítkem se starou vlastí, s příbuznými a přáteli, které již nikdy neměli spatřit. 
Politický vývoj v Evropě v první polovině 20. století vedl ke dvěma světovým válkám. Ty narušily existující spojení našich emigrantů s jejich mateřskou zemí. Rozdělení světa „železnou oponou“ po II. světové válce znamenalo přetrhání všech kontaktů.
Lichnovská expozice o vystěhovalectví do Ameriky pomohla za téměř dvacet let své existence mnoha potomkům dřívějších emigrantů z Moravy navázat kontakty se vzdálenými příbuznými ve „staré vlasti“.
 
Emigranti z Bordovic a Lichnova (1860 - 1914)
Expozice je přístupná po předchozí domluvě.
Muzeum není přístupné od listopadu do března.

Kontakty: 
Josef Šimíček, MUDr.,  tel. 556 855 067, e-mail: josefsimicek@tkrlichnov.cz
                                          732 531 031             josef.simicek@email.cz

 

Obecní úřad Lichnov, tel. 556 855 017, e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz


 

The museum of Lichnov is offering to its visitors an insight into the history of the village, which is estimated to begun approximately in the 13 th century. On view there are copies of some historical documents (the earliest is from the year 1539) and also copies of local chronicles. Exhibits exposed are from the first half of the 20 th century and document the craftsmanship of local citizens. The whole exposition is complemented by genealogies of few originally local families and by some historical photographs.
Living conditions of the village people of Morava did not improve even after the revolutionary changes in the middle of the 19 th century. Poorly fertile little fields did not bear enough harvest to feed large families of weavers, boot-makers and other craftsmen, who were loosing income due to the industrial revolution changes. Out of despair but also in hope for a better future of their children and in search for better livelihood many decided to cross the ocean. Other followed them inspired by their messages about the way of life in the country of freedom. So they left to build their new lives through their hard work away from their families. Only by correspondence they stayed in touch with those whom they left behind - family members and friends- never to see them again.
The political development of the first half of the 20 th century brought two great world wars. In the midst of chaos that surrounded all continents many emigrants lost touch with the county of their origin. Due to the “iron curtain” separation that followed after the 2 nd great world war it was impossible for many decades to re-established the lost connection.
In the past 20 years of its existence the Lichnovs' exhibition has helped many descendants of the 19 th century emigrants from Morava to re-establish their connection with their families in the “old homeland“.
 
Emigrants from Bordovice and Lichnov (1860 – 1914)

To view the exposition please call for an appointment.
The Museum is not available from November to March.

Stránka

Muzeum

Muzeum

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Historie obce

Emigrace

Emigrace

Emigrace

Emigrace


Stránka