Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 32/2017

Schválený závěrečný účet obce Lichnov za rok 2016

Závěrečný účet obce Lichnov za rok 2016

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

             Rozvaha - Bilance

             Výkaz zisků a ztráty

             Příloha USC

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

            Výsledek hospodaření příspěvkové organizace

            Přílohy: Rozvaha

                         Výkaz zisku a ztráty

                         Příloha účetní uzávěrky

Vyvěšeno: 28. 6. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět