Navigace

Obsah

 Základní škola a Mateřská škola Lichnov
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
742 75 Lichnov 360
556 855 031  +420 739 315 087  zs.lichnov@tiscali.cz  www.zslichnov.cz

Září 2011 - 50. výročí ZŠ Lichnov

 
ZŠ 
 
 

Vedení ZŠ a MŠ Lichnov

 

Ředitelka školy Mgr. Alena Dobečková
Zástupce školy Mgr. Ivana Michaličková
Výchovný poradce Mgr. Monika Wilczková

Vedoucí učitelka Metodického
sdružení 1. - 5. ročníku

Mgr. Barbara Sochová
Vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová
Vedoucí školní jídelny     Alena Kandráčová

Školská rada

Obecní úřad Zdeňka Švrčková, Aleš Cochlar, Milan Tichavský
Základní škola Ing. Alice Červenková, Mgr. Ivana Michaličková, Bc. Jan Rek
Zástupci rodičů Ing. Aleš Mičulka, Petr Vřesňák, Mgr. Barbora Píchová

 

Počet tříd a žáků k 1. 9. 2017 školního roku 2017/2018, třídni
 
Třída Celkem Chlapců Dívek Třídní učitelka
I. 18 12 6 Evženie Hutyrová
II. 19 10 9 Mgr. Barbara Sochová
III. 21 14 7 Mgr. Monika Wilczková
IV. 19 13 6 Mgr. Lenka Matulová
V. 17 13 4 Mgr. Miroslava Hermanová
VI. 24 7 17 Mgr. Martina Bílková
VII. 17 6 11 Mgr. Lenka Davidová
VIII. 18 9 9 Bc. Pavel David
IX. 21 14 7 Magdaléna Mynářová
 
 
1. – 5. ročník:        94     žáků   z toho    62   chlapců       32   dívek
6. – 9. ročník:        80     žáků   z toho    36   chlapců       44   dívek
1. – 9. ročník:       174    žáků   z toho    98   chlapců       76   dívek
 
 
Bez třídnictví:               Mgr. Petra Stoklasová, Bc. Jan Rek,

 

 

 

 
Školní družina:             Ing. Alice Červenková , Ludmila Ryšková