Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 22/2019

Návrh závěrečného účtu obce Lichnov za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Lichnov za rok 2018

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisků a ztráty

             Příloha USC

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

            Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov za rok 2018

            Přílohy: Rozvaha

                         Výkaz zisku a ztráty

                         Příloha účetní uzávěrky

Vyvěšeno: 24. 5. 2019

Datum sejmutí: 24. 6. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět