Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 46/2020

Schválený závěrečný účet obce Lichnov za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Lichnov za rok 2019

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisků a ztráty

             Příloha USC

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

            Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov za rok 2019

            Přílohy: Rozvaha

                         Výkaz zisku a ztráty

                         Příloha účetní uzávěrky

Vyvěšeno: 15. 6. 2020

Datum sejmutí: 21. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět