Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 34/2018

Závěrečný účet obce Lichnov za rok 2017

Závěrečný účet obce Lichnov za rok 2017

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

             Rozvaha - Bilance

             Výkaz zisků a ztráty

             Příloha USC

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

            Výsledek hospodaření příspěvkové organizace

            Přílohy: Rozvaha

                         Výkaz zisku a ztráty

                         Příloha účetní uzávěrky

 

Vyvěšeno: 19. 6. 2018

Datum sejmutí: 30. 6. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět