Navigace

Obsah

"Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic"

V současné době obec Lichnov realizuje poslední část chodníku podél silnice III/4865 Okluk Bordovice. Smyslem projektu je zvýšit bezpečnost chodců a ostaních účastníků silničního provozu. Projekt je realizován za přispění fondů Evropské unie.

Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic


"Oprava komunikace ke hřbitovu"

Obec Lichnov realizovala opravu komunikace ke hřbitovu v obci Lichnov, za pomocí Moravskoslezského kraje, který poskytl dotaci na realizaci projektu.

Logo - Moravskoslezký kraj

Oprava cesty ke hřbitovu                       Oprava cesty ke hřbitovu


„Obnova místních komunikací v obci Lichnov“

Obec Lichnov realizovala projekt s názvem „Obnova místních komunikací v obci Lichnov“, v rámci kterého došlo k opravám místních komunikací 26C, 27C, 28C, 14c a 16c (celkem 5 úseků) v celkovém rozsahu 9 287,6 m2 a dešťové kanalizace v délce 10 metrů.

 

Projekt „Obnova místních komunikací v obci Lichnov „byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Obnova místních komunikací v obci Lichnov“


Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 - Horní konec

Účelem stavby je zlepšení stávajícího stavu řešeného území, zvýšení bezpečnosti chodců díky vybudování nového chodníkového tělesa včetně odvodnění a elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce. Řešení stavby je bezbariérové. Tento projekt je v současné době realizován.

Plakát


 

Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic

Předmětem projektu je výstavba posledního úseku chodníku do Bordovic včetně odvodnění podél silnice III/4865 v obci Lichnov. V rámci chodníku budou umístěna dvě místa pro přecházení. Projektem jsou řešeny také prvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti pěší dopravy, instalovány budou dva radarové ukazatele rychlosti.

Chodník bude přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy, a tímto ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci Lichnov. Podél komunikace III/4865 bude vytvořena funkční a bezpečná infrastruktura pro chodce, čímž dojde k napojení na realizované chodníky v obci Lichnov.

- situační výkresy 

- dokumentace objektů

- souhrnná technická zpráva