Navigace

Obsah

 

Český Podací Informační Národní Terminál, tedy CZECHPOINT

 

 
Obecní úřad Lichnov poskytuje občanům od 1.11.2009 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému CZECHPOINT. Připomínáme, že tyto výpisy je nyní možné i v Lichnově.
V současné době pracoviště CZECHPOINTu v Lichnově poskytuje tyto druhy ověřených výstupů:
  1.  Výpis z Katastru nemovitostí - o výpis z KN ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
  2. Výpis z Obchodního rejstříku - o výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  3. Výpis z Živnostenského rejstříku - i v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku ČR požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  4. Výpis z Rejstříku trestů - výpis lze vydat z  evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká nebo na základě plné moci. Osoba, které lze na pracovišti CZECHPOINT výpis vydat, musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. V  případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v  platném znění - tedy formou písemné žádosti.
  5. Bodové hodnocení řidičů – výpis lze vydat osobě, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti nebo na základě plné moci.
  6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů – o výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ organizace nebo zahraničního čísla organizace.
Ověřené výstupy poskytujeme na počkání, vždy v úřední dny.
 
Vydání ověřených výstupů je zpoplatněno následovně:
Typ výpisu
Cena za 1. stranu
Cena za každou další stranu
Výpis z Katastru nemovitostí
100,- Kč
50,-Kč
Výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč
50,-Kč
Výpis z živnostenského rejstříku
100,- Kč
50,-Kč
Výpis z Rejstříku trestů
 100,- Kč
------
Bodové hodnocení řidičů
100,- Kč
50,-Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
100,- Kč
50,-Kč
 
(podrobnosti na www.czechpoint.cz)