Navigace

Obsah

Poplatky
 

Poplatek za domovní odpad 500,- Kč za osobu mající trvalý pobyt
v obci a osobu vlastnící v obci rekreační objekt:

-    splatnost poplatku 30.6.2022

Poplatek za psa 100,- Kč za jednoho psa:
-    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
-    splatnost poplatku 30. 06. 2020

Cena za dodávku pitné vody („Pračkový vodovod“):
-    1m3/24,41 Kč bez DPH

Cena za stočné od 1. 1. 2022 (cena včetně DPH)

- 1m3/35,08 Kč bez DPH


Poplatek za užívání veřejného prostranství:
10,- Kč / 1 m2 / den

Cena za pořízení černobílé kopie (ceny včetně DPH):
1 strana A4 – 2 ,- Kč, oboustranně 4,- Kč
1 strana A3 – 4,- Kč, oboustranně 8,- Kč

Publikace k prodeji (ceny včetně DPH):

Odznáčky se znakem obce – 20,- Kč
Pohlednice Lichnov – 5,- Kč

Cena za hlášení v místním rozhlase (cena včetně DPH):
1 vyhlášení 60,50- Kč

Cena za zveřejnění inzerce v místním zpravodaji (cena včetně DPH):
1 strana A5 – 500,- Kč, ½ strany 250,- Kč

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově:
hrob o velikosti 2 m2 – 300,- Kč na 15 let
hrob o velikosti 4 m2 – 600,- Kč na 15 let

Cena za pronájem laviček 1 sada/1den (cena včetně DPH):
60,50,- Kč

Poplatek za ověření podpisu:
30,- Kč

Poplatek za ověření fotokopie:
30,- Kč/ 1 stránka

Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu:
100,- Kč

Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR:
100,- Kč

Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu:
50,- Kč (děti do 15-ti let zdarma)


Poplatek za výpis z informačního systému:
50,- Kč

Poplatek za výpis z rejstříku trestů:
100,- Kč

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí:
1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z obchodního rejstříku:
1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku:
1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z bodového systému řidičů:
1. trana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč


Pronájmy obecních budov

Chata u požárních nádrží (cena včetně DPH):
-     300,- Kč / 1. den + spotřebovaná energie
-     správce J. Končitík

Klubovna v Hasičském domě:
-    zdarma pro konání schůzí místních organizací

Ceny pronájmu KZ