Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Lichnov
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Lichnov
  Lichnov 90
  742 75  Lichnov
 • e-mailem: obecniurad@tkrlichnov.cz
 • elektronickým podáním: ID: u4gbc36
 • telefonicky na tel. čísle:556 855 017 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu XXX
pondělí: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00