Navigace

Obsah

Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 - Horní konec

Účelem stavby je zlepšení stávajícího stavu řešeného území, zvýšení bezpečnosti chodců díky vybudování nového chodníkového tělesa včetně odvodnění a elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce. Řešení stavby je bezbariérové. Tento projekt je v současné době realizován.

Plakát


 

Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic

Předmětem projektu je výstavba posledního úseku chodníku do Bordovic včetně odvodnění podél silnice III/4865 v obci Lichnov. V rámci chodníku budou umístěna dvě místa pro přecházení. Projektem jsou řešeny také prvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti pěší dopravy, instalovány budou dva radarové ukazatele rychlosti.

Chodník bude přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy, a tímto ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci Lichnov. Podél komunikace III/4865 bude vytvořena funkční a bezpečná infrastruktura pro chodce, čímž dojde k napojení na realizované chodníky v obci Lichnov.

- situační výkresy 

- dokumentace objektů

- souhrnná technická zpráva