Navigace

Obsah

 Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice

 

Myslivecké sdružení hospodaří na výměře: 1566 ha 
z toho zemědělské půdy: 1028 ha 
lesní půdy: 495 ha 
vodní plocha: 10 ha 
ostatní pozemky: 33 ha 
                 
Počet členů:           30  
                 
                 
Odlov v  loňském roce:   srnčí zvěř    91%  
        jelení zvěř   4%  
        černá zvěř   5%  
                 
                 
Na výsokých stavech spárkaté zvěře v našem revíru, se členové MS Lichnov-Bordovice podílejí 
mimo jiné těmito činnostmi:  přikrmováním zvěře v zimním období    
      vyháněním zvěře před senosečí    
      zřizováním a udržováním políček pro zvěř   
      výsadbou plodonosných dřevin