Navigace

Obsah

 Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice

  Vážení spoluobčané, náš myslivecký spolek obhospodařuje krásnou a rozmanitou honitbu o ploše bezmála 1 500 ha a sdružuje myslivce z obcí Vlčovice, Lichnov a Bordovice. K letošnímu roku čítá náš spolek, který tvoří až na jednu výjimku mužská osádka, dvacet sedm členů.

Hlavní činností našeho spolku je péče o zvěř. To zahrnuje zejména přikrmování zvěře, zakládání a údržbu mysliveckých políček. Ta slouží ke zpestření stravy a také jako kryt pro zvěř – k vidění například u myslivecké chaty v Lichnově. Dále pak vyhánění srnčat v době senosečí, stavbu a údržbu mysliveckých zařízení, krmelců, posedů a také dvou mysliveckých chat. Nedílnou součástí každého mysliveckého spolku je lov zvěře. Tato činnost, která je bohužel širokou veřejností většinou vnímána negativně, nám pomáhá udržet v honitbě stavy zvěře v adekvátních počtech a genetické kvalitě. Vlivem nárůstu silniční dopravy se bohužel také stále častěji staráme o odklízení kusů zvěře sražených při kolizi s dopravními prostředky. Někteří z našich členů se věnují myslivecké kynologii, přičemž výcvik psa pro tzv. zkoušky lovecké upotřebitelnosti vyžaduje časově náročnou přípravu a trpělivost.

Nad rámec výše uvedených činností se alespoň malou měrou snažíme podporovat kulturní akce v obcích, do kterých náš spolek zasahuje. Za zmínku stojí zejména karetní turnaj v Bordovicích či dětský den ve Vlčovicích. V naší obci jsme se v letošním roce podíleli na organizaci přeboru ve střelbě ze vzduchovky. Pořádání tohoto turnaje jsme převzali po původních organizátorech, členech Svazarmu a budeme se snažit navázat na dlouholetou tradici, kterou vytvořili. Na jaře letošního roku jsme v rámci Dne Země zorganizovali úklid naší honitby, při kterém jsme i přes nepřízeň počasí posbírali několik tun odpadu. Tento úklid proběhl napříč celou naší honitbou a hodláme v něm pokračovat i do budoucna.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří se na úkor svého volného času podílejí na chodu dobrovolných organizací. Hasiči, zahrádkáři, Tojstoráci, fotbalisté a všichni ostatní, přeji vám hodně úspěchů a trpělivosti do dalších let!

Myslivosti zdar!

 

Mojmír Boháč

mob:775 319 365

email:mojmir.bohac@seznam.cz

V Lichnově 18.7.2019