Menu

​​ ID DS: u4gbc36

Mapa webu
Obec Lichnov
ObecLichnov

Klikací rozpočet

Rozpočet Lichnov

Daňové
78,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 25 875 000 Kč
Upravený rozpočet 26 930 000 Kč
Skutečné plnění 25 467 862 Kč
Plnění 94,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 13 700 000 14 700 000 11 540 119 78,50
Příjem z daně z příjmů právnických osob 5 500 000 5 500 000 6 993 583 127,16
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 3 800 000 3 800 000 3 657 509 96,25
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 911 000 911 000 910 458 99,94
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 800 000 800 000 928 442 116,06
Příjem z daně z nemovitých věcí 600 000 600 000 567 353 94,56
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 300 000 300 000 269 010 89,67
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 160 000 160 000 175 919 109,95
Příjem z poplatku ze psů 28 000 28 000 27 125 96,88
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 25 000 25 000 24 081 96,32
Příjem ze správních poplatků 25 000 25 000 11 900 47,60
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 10 000 10 000 7 803 78,03
Příjem z poplatku z pobytu 10 000 10 000 0 0,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 5 000 60 000 55 140 91,90
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 1 000 1 000 360 36,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0 0 299 060 0,00
Celkem 25 875 000 26 930 000 25 467 862 94,57
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

KONTAKT

Obec Lichnov
Lichnov 90
742 75  Lichnov
Tel.: 556 855 017
         725 141 432
obecniurad@tkrlichnov.cz
ID dat. schánky:
u4gbc36

E-MAIL

JAVOŘINKA

Javořinka

Czechpoint

Czech point

​​
Počet obyvatel 1574
​​
Nadm. v. 359 m.n.m
​​
Kat. výměra: 12,1 km2
​​
Rok vzniku 1293