Navigace

Obsah

LICHNOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 650 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Ev. Číslo: MK ČR E
20989.
Datum vydání - do 5. dne v měsíci.
Zodpovědný redaktor: Pavlína Mičulková (do 31.7.2015), Monika Kutáčová (od 1.8.2015), email:
obecniurad@tkrlichnov.cz, webové stránky: www.lichnov.cz/Zpravodaj.

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.

Cena za zveřejnění inzerce v místním zpravodaji (cena včetně DPH) od 1.3.2020:
1 strana A5: 500,- Kč;  ½ strany A5: 250,- Kč 


Zpravodaj 2022

Leden 2022                                        Červenec 2022

Únor 2022                                           Srpen 2022

Březen 2022                                       Září 2022

Duben 2022                                        Říjen 2022

Květen 2022                                       Listopad 2022

Červen 2022                                       Prosinec 2022


 

Zpravodaj 2021

Leden 2021                                        Červenec 2021

Únor 2021                                           Srpen 2021

Březen 2021                                       Září 2021

Duben 2021                                        Říjen 2021

Květen 2021                                       Listopad 2021

Červen 2021                                       Prosinec 2021


 

Zpravodaj 2020

Leden 2020                                        Červenec 2020

Únor 2020                                          Srpen 2020

Březen 2020                                       Září 2020

Duben 2020                                        Říjen 2020

Květen 2020                                       Listopad 2020

Červen 2020                                       Prosinec 2020


Zpravodaj 2019

Leden 2019                                        Červenec 2019

Únor 2019                                           Srpen 2019

Březen 2019                                       Září 2019

Duben 2019                                        Říjen 2019

Květen 2019                                       Listopad 2019

Červen 2019                                       Prosinec 2019


 

Zpravodaj 2018

Leden 2018                                         Červenec 2018

Únor 2018                                           Srpen 2018

Březen 2018                                        Září 2018

Duben 2018                                        Říjen 2018

Květen 2018                                        Listopad 2018

Červen 2018                                       Prosinec 2018


Zpravodaj 2017

Leden 2017                                          Červenec 2017

Únor 2017                                            Srpen 2017

Březen 2017                                         Září 2017

Duben 2017                                          Říjen 2017

Květen 2017                                          Listopad 2017

Červen 2017                                         Prosinec 2017


 

 

Zpravodaj 2016

Leden 2016                                          Červenec 2016

Únor 2016                                            Srpen 2016

Březen 2016                                         Září 2016

Duben 2016                                          Říjen 2016

Květen 2016                                          Listopad 2016

Červen 2016                                          Prosinec 2016


Zpravodaj 2015

Leden 2015 Červenec 2015
Únor 2015 Srpen 2015
Březen 2015 Září 2015
Duben 2015 Říjen 2015
Květen 2015 Listopad 2015
Červen 2015 Prosinec 2015

 

 


Zpravodaj 2014

Leden 2014 Červenec 2014
Únor 2014 Srpen 2014
Březen 2014 Září 2014
Duben 2014 Říjen 2014
Květen 2014 Listopad 2014
Červen 2014 Prosinec 2014

 

 

 

 

 


Zpravodaj 2013

Leden 2013 Červenec 2013
Únor 2013 Srpen 2013
Březen 2013 Září 2013
Duben 2013 Říjen 2013
Květen 2013 Listopad 2013
Červen 2013 Prosinec 2013

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj k výročí 720. let OBCE LICHNOV - 31. 08. 2013


Zpravodaj 2012

Leden 2012                                                  Červenec 2012

Únor 2012                                                    Srpen 2012

Březen 2012                                                 Září 2012

Duben 2012                                                  Říjen 2012

Květen 2012                                                 Listopad 2012

Červen 2012                                                 Prosinec 2012

 


Zpravodaj 2011

Leden 2011                                                   Červenec 2011

Únor 2011                                                     Srpen 2011

Březen 2011                                                  Září 2011

Duben 2011                                                   Říjen 2011

Květen 2011                                                  Listopad 2011

Červen 2011                                                  Prosinec 2011

                   


Zpravodaj 2010

 1. Leden 2010                                                7.   Červenec 2010
 2. Únor 2010                                                  8.   Srpen 2010
 3. Březen 2010                                               9.   Září 2010
 4. Duben 2010                                              10.   Říjen 2010
 5. Květen 2010                                              11.   Listopad 2010
 6. Červen 2010                                              12.   Prosinec 2010

 


Zpravodaj 2009

 1. Leden 2009                                                7.   Červenec 2009
 2. Únor 2009                                                  8.   Srpen 2009
 3. Březen 2009                                               9.   Září 2009
 4. Duben 2009                                              10.   Říjen 2009
 5. Květen 2009                                              11.   Listopad 2009
 6. Červen 2009                                              12.   Prosinec 2009