Menu

​​ ID DS: u4gbc36

Mapa webu
Obec Lichnov
ObecLichnov

Poplatky

Poplatek za domovní odpad 550,- Kč za osobu mající trvalý pobyt v obci a osobu vlastnící v obci rekreační objekt:

 • splatnost poplatku 30.6.2023

Poplatek za psa 100,- Kč za jednoho psa:

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
 • splatnost poplatku 30. 06. 2023

Cena za dodávku pitné vody („Pračkový vodovod“):

 • 1m3/26,24 Kč bez DPH

Cena za stočné od 1. 1. 2023 (cena včetně DPH)

 • 1m3/38,57 Kč bez DPH

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • 10,- Kč / 1 m2 / den

Cena za pořízení černobílé kopie (ceny včetně DPH):

 • 1 strana A4 – 2 ,- Kč, oboustranně 4,- Kč
 • 1 strana A3 – 4,- Kč, oboustranně 8,- Kč

Publikace k prodeji (ceny včetně DPH):

 • Odznáčky se znakem obce – 20,- Kč
 • Pohlednice Lichnov – 5,- Kč

Cena za hlášení v místním rozhlase (cena včetně DPH):

 • 1 vyhlášení 60,50- Kč

Cena za zveřejnění inzerce v místním zpravodaji (cena včetně DPH):

 • 1 strana A5 – 500,- Kč, ½ strany 250,- Kč

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově:

 • hrob o velikosti 2 m2 – 300,- Kč na 15 let
 • hrob o velikosti 4 m2 – 600,- Kč na 15 let

Cena za pronájem laviček 1 sada/1den (cena včetně DPH):

 • 60,50,- Kč

Poplatek za ověření podpisu:

 • 30,- Kč

Poplatek za ověření fotokopie:

 • 30,- Kč/ 1 stránka

Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu:

 • 100,- Kč

Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR:

 • 100,- Kč

Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu:

 • 50,- Kč (děti do 15-ti let zdarma)

Poplatek za výpis z informačního systému:

 • 50,- Kč

Poplatek za výpis z rejstříku trestů:

 • 100,- Kč

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí:

 • 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z obchodního rejstříku:

 • 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku:

 • 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z bodového systému řidičů:

 • 1. trana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Pronájmy obecních budov

Chata u požárních nádrží (cena včetně DPH):

 • 300,- Kč / 1. den + spotřebovaná energie
 • správce J. Končitík

Klubovna v Hasičském domě:

 • zdarma pro konání schůzí místních organizací

KZ ceny pronájmu 

KONTAKT

Obec Lichnov
Lichnov 90
742 75  Lichnov
Tel.: 556 855 017
         725 141 432
obecniurad@tkrlichnov.cz
ID dat. schánky:
u4gbc36

E-MAIL

JAVOŘINKA

Javořinka

Czechpoint

Czech point

​​
Počet obyvatel 1574
​​
Nadm. v. 359 m.n.m
​​
Kat. výměra: 12,1 km2
​​
Rok vzniku 1293